Ympäristö- ja laatuarvomme

Työskentelytapamme ovat metsälainsäädännön, urakanantajan, metsänomistajan, PEFC ja FSC vaatimusten mukaisia.

Lisätietoja:
PEFC.fi
FSC.org

Kuljettajiemme koulutuksen perustana luontoasioissa on metsäalan luonnonhoitotutkinto. Lisäksi ylläpidämme ympäristö- ja metsäosaamista jatkuvalla koulutuksella.

Hoidamme metsänomistajan metsäomaisuutta kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti:

”Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet”